Tất cả sự thật về Pre-Workout - Nó có thật không?

Bạn có thể tìm hiểu những gì cá nhân tôi thấy là hữu ích nhất để có kết quả tốt nhất.

Có rất nhiều điều khác nhau bạn có thể làm, tuy nhiên nếu bạn có một dạ dày khỏe mạnh, đừng cho vào hơn 8-10 ounce nước, ăn nhiều protein và không nên làm bất cứ điều gì ở trên, thì bạn nên làm có thể dễ dàng và hiệu quả làm tất cả những điều này với chi phí thấp hơn nhiều và với nỗ lực ít hơn nhiều so với thành viên phòng tập thể dục! Một số sản phẩm trong danh mục này có chứa creatine, một dạng của axit amin tryptophan. Một số người cần một mức bổ sung nhất định để thấy sự gia tăng đáng kể về sức mạnh và sức mạnh mà họ sẽ có, và trong một số trường hợp, việc bổ sung này thực sự có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với hầu hết các phần, bạn nên có được tất cả các chất bổ sung bạn cần mà không phải mua chúng. Không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được kết quả mà bạn muốn, vì vậy hãy nghiên cứu. Cá nhân tôi giới thiệu các sản phẩm được liệt kê ở đây, và các sản phẩm tôi đánh giá ở đây. Tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính an toàn hoặc hiệu quả của chúng và tôi không liên kết với bất kỳ công ty hoặc sản phẩm nào được liệt kê trong bài viết này. Một số người nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ creatine và một số người không thể chịu đựng được.

Các xét nghiệm hiện tại

4 Gauge

4 Gauge

Jannis Mendez

Việc áp dụng 4 Gauge đã chứng tỏ là một mẹo trong cuộc trong việc tăng cường bơm, sức mạnh và độ bề...